Public Announcement

Hanoi Büyükelçiliği 09.10.2015

The 92nd Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey (National Day) will be celebrated in Vietnam with a reception starting at 5.30 p.m. on Tuesday, October 27, 2015 at Hotel Lotte-Hanoi.

Thông báo, Ngày 9/10/2015

Tiệc Chiêu đãi Kỷ niệm lần thứ 92 Ngày Tuyên ngôn Thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Ngày Quốc Khánh) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào lúc 17h30 Thứ 3, 27 tháng 10 năm 2015 tại Khách sạn Lotte-Hà Nội.

Atatürk

Haldun Tekneci Ambassador
Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
4/23/2021 4/23/2021 23rd of April, National Sovereignty and Children's Day
5/13/2021 5/14/2021 Ramadan Festival Holiday
7/19/2021 7/20/2021 Religious Festival Holiday
1/31/2022 2/4/2022 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2022 4/11/2022 Hung Kings Commemoration Day
5/2/2022 5/3/2022 Vietnam Liberation Day-Labour Day
9/1/2022 9/4/2022 Vietnam National Day
1/2/2023 1/3/2023 New Year Holiday
1/20/2023 1/26/2023 TET Festival (Lunar New Year)
4/21/2023 4/21/2023 Ramadan Festival Holiday
5/1/2023 5/3/2023 Vietnam Liberation Day-Labour Day