ANNOUNCEMENT ON NEW PROCEDURE FOR SUBMISSIONN OF VISA APPLICATIONS TO THE EMBASSY’S CONSULAR SECTION / THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỚI VIỆC XIN CẤP THỊ THỰC TẠI BỘ PHẬN LÃNH SỰ CỦA ĐẠI SỨ QUÁN

Hanoi Büyükelçiliği 29.12.2015

The Government of the Republic of Turkey will introduce an “online visa application system” that will come into effect as of 05.01.2016.

Starting from the abovementioned date, travellers who are required to have visa for entering into Turkey and who are not eligible for e-visa, should apply primarily via the online visa application system through the website www.visa.gov.tr.

Following the online application, the applicants will come to the Embassy’s Consular Section and submit the signed visa application form and originals of their documents for completing the visa application process.

----------------------------------------------

Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng ‘hệ thống đăng ký xin cấp visa trực tuyến’ có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Bắt đầu từ ngày nói trên (05/01/2016), những người xin visa nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ và những người không đủ điều kiện xin visa điện tử cần phải đăng ký tờ khai qua hệ thống xin visa trực tuyến trên trang web: www.visa.gov.tr.

Sau khi đã đăng ký trực tuyến, đương sự cần phải nộp tờ khai xin cấp visa đã được ký cùng các giấy tờ gốc tại bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán để hoàn thành thủ tục xin cấp visa.

Atatürk

Haldun Tekneci Ambassador
Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
4/23/2021 4/23/2021 23rd of April, National Sovereignty and Children's Day
5/13/2021 5/14/2021 Ramadan Festival Holiday
7/19/2021 7/20/2021 Religious Festival Holiday
1/31/2022 2/4/2022 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2022 4/11/2022 Hung Kings Commemoration Day
5/2/2022 5/3/2022 Vietnam Liberation Day-Labour Day
9/1/2022 9/4/2022 Vietnam National Day
1/2/2023 1/3/2023 New Year Holiday
1/20/2023 1/26/2023 TET Festival (Lunar New Year)
4/21/2023 4/21/2023 Ramadan Festival Holiday
5/1/2023 5/3/2023 Vietnam Liberation Day-Labour Day