TÖMER Turkish Courses / Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của TÖMER

Hanoi Büyükelçiliği 14.06.2017

Ankara University TÖMER (Turkish Teaching Centre) was founded in 1984 with the aim of teaching Turkish to foreigners by patterning leading language and culture centers of the world. TÖMER now teaches Turkish, English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, Japanese, Modern Greek, Bulgarian, Bosnian, Serbian, Crotian, Chinese, Arabic, Polish, Korean, Persian and Ottoman Turkish.

TÖMER’s “Intensive Turkish Courses” are held in levels of total 80 hours for 1 month and “Regular Turkish Courses” are held in levels of total 96 hours for 2 months.

For more information on TÖMER’s courses: http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/

-----------

Trung tâm Đào tạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (TÖMER) của trường Đại học Ankara được thành lập năm 1984 với mục đích đào tạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho người nước ngoài bằng theo mô hình của các Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa hàng đầu thế giới. TÖMER hiện đào tạo các thứ tiếng như Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a, Nga, Nhật Bản, Hy Lạp hiện đại, Bun-ga-ri-a, Bosnia, Serbia, Croatia, Trung quốc, Ả rập, Ba lan, Hàn quốc, tiếng Ba Tư và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thời kỳ Ottoman.

“Các khóa tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường” của Trung tâm TÖMER được tổ chức trong vòng 80 giờ, kéo dài 1 tháng và “Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thông thường” diễn ra trong vòng 96 giờ, kéo dài 2 tháng.

Để biết thêm thông tin về các khóa học của TÖMER, xin mời xem trên trang web: http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/Atatürk

Haldun Tekneci Ambassador
Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
4/23/2021 4/23/2021 23rd of April, National Sovereignty and Children's Day
5/13/2021 5/14/2021 Ramadan Festival Holiday
7/19/2021 7/20/2021 Religious Festival Holiday
1/31/2022 2/4/2022 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2022 4/11/2022 Hung Kings Commemoration Day
5/2/2022 5/3/2022 Vietnam Liberation Day-Labour Day
9/1/2022 9/4/2022 Vietnam National Day
1/2/2023 1/3/2023 New Year Holiday
1/20/2023 1/26/2023 TET Festival (Lunar New Year)
4/21/2023 4/21/2023 Ramadan Festival Holiday
5/1/2023 5/3/2023 Vietnam Liberation Day-Labour Day