Announcement Regarding Suspension of Visa Applications and Other Consular Services

Hanoi Büyükelçiliği 23.03.2020

ANNOUNCEMENT REGARDING SUSPENSION OF VISA APPLICATIONS

AND OTHER CONSULAR SERVICES

Due to COVID-19 pandemic, issuance of visas as well as provision of other consular services by the Embassy for non-Turkish nationals have been suspended. Therefore, no visa or consular application shall be accepted until further notice.

For urgent matters please call +84 24 3822 2460 or send e-mail to embassy.hanoi@mfa.gov.tr.

----------------------------

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ VISA

VÀ CÁC DỊCH VỤ LÃNH SỰ KHÁC

Do đại dịch COVID-19, Đại sứ quán tạm dừng việc cấp visa cũng như các dịch vụ lãnh sự khác dành cho công dân các nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ visa và lãnh sự khác cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, xin gọi tới số điện thoại +84 24 3822 2460 hoặc gửi email tới địa chỉ embassy.hanoi@mfa.gov.tr.

Related Documents

Announcement Regarding Suspension of Visa Applications and Other Consular Services.pdf

Atatürk

Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
1/1/2024 1/2/2024 New Year Holiday
2/8/2024 2/16/2024 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2024 4/12/2024 Ramadan Festival Holiday
4/18/2024 4/19/2024 Hung Kings Commemoration Day
4/30/2024 5/2/2024 Vietnam Liberation Day- Labour Day
6/16/2024 6/17/2024 Religious Festival Holiday
9/2/2024 9/4/2024 Vietnam National Day