Announcement regarding resumption of visa applications and other consular services

Hanoi Büyükelçiliği 12.06.2020

-Announcement regarding resumption of visa applications and other consular services

Within the framework of easing the restrictions taken due to the pandemic of novel coronavirus (COVID-19), the Embassy resumed back issuance of visas as well as provision of other Consular services for non-Turkish nationals as of 12 June 2020.

For urgent matters please call +84 24 3822 2460 or send e-mail to embassy.hanoi@mfa.gov.tr

- Thông báo nhận lại hồ sơ xin visa và các dịch vụ lãnh sự khác

Trong khuôn khổ nới lỏng các quy định hạn chế do đại dịch COVID-19, Đại sứ quán bắt đầu cấp thị thực trở lại và thực hiện các dịch vụ lãnh sự khác dành cho công dân các nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12/6/2020.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, xin mời liên hệ số điện thoại +84 24 3822 2460 hoặc gửi e-mail đến địa chỉ embassy.hanoi@mfa.gov.tr


Atatürk

Haldun Tekneci Ambassador
Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
4/23/2021 4/23/2021 23rd of April, National Sovereignty and Children's Day
5/13/2021 5/14/2021 Ramadan Festival Holiday
7/19/2021 7/20/2021 Religious Festival Holiday
1/31/2022 2/4/2022 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2022 4/11/2022 Hung Kings Commemoration Day
5/2/2022 5/3/2022 Vietnam Liberation Day-Labour Day
9/1/2022 9/4/2022 Vietnam National Day
1/2/2023 1/3/2023 New Year Holiday
1/20/2023 1/26/2023 TET Festival (Lunar New Year)
4/21/2023 4/21/2023 Ramadan Festival Holiday
5/1/2023 5/3/2023 Vietnam Liberation Day-Labour Day